MOTO RALLY (MR)

Moto rally (MR)

Moto rally je oblik motociklističkih natjecanja koja se održavaju djelomično na poligonima kroz predviđene ispite (ispit sporosti), te djelomično u javnom prometu prema postavljenom itinereru na kojem su vremenske kontrole.  Zbog toga motocikli ili skuteri trebaju biti registrirani.

Prvenstvo Hrvatske se održava u više klasa prema kubikaži motora, a prema predviđenom kalendaru natjecanja i propisanim pravilima.  Vozači koji nastupaju moraju imati vozačku licencu za moto  rally.  Na kraju godine proglašavaju se najbolji u pojedinačnoj, klupskoj i timskoj konkurenciji.

Moto rally ima dugačku tradiciju na ovim područjima i obično se kombinira sa moto slalomom.