glava_memo_hms.jpg 

 

 

 

 

 UEM GENERALNA SKUPŠTINA – MONAKO

 

U Monaku se 30.11.2012. održala UEM IZVANREDNA SKUPŠTINA na kojoj je sa velikom

vecinom usvojen novi Statut koji je sada u skladu sa FIM Statutom odobrenim 2010. u Makau.

U novom Stautu se prvenstveno razmatra promjena imena od UEM u FIM EUROPE.

U pocetnoj fazi dva loga pojavljivat ce se zajedno: UEM i FIM Europe. Proces promjene imena

bit ce završen sa godinom 2013.

12.12.2012.

dno_memo_hms.jpg

 

 

 PDF file:

 

pdf_icon.jpg 13.12.2012. UEM Skupština – promjena imena

-----------------------------------------------------------------------------------------------------